sâmbătă, 15 septembrie 2012

101: Biserica reformată din Mineu

.

Portiţa sudică de acces în curtea bisericii reformate din Mineu.

Uşa bisericii. Pragul este cioplit din marmură roz, cu blazonul familiei Déesházy şi o inscripţie epigrafică datată cu trei ani înainte ca Luther să-şi afişeze cele 95 de teze pe poarta bisericii din Wittenberg:
STEPHANUS DEESHAZY DE MENYEW INIMICO HOC INSIGNI PER WLADISLAUM
REGEM OB REM FORTITER IN THURCAS GESTAM, DUM ARCIS IIAIICZE PREFECTURA FUNGE-
RETUR, ORNATUS; DEINDE REVERENDISSIMI DOMINI THOME BAKOCZ CARDINALIS STRI-
GONIENSIS, PATRIARCHE CONSTANTINOPOLITANI ET LEGATI APOSTOLID ROMAM, SCISMATE
PULULANTE TRIENNIO ACCITI, NEGOCIORUM OMNIUM ARCIS STRIGONIENSIS GUBERNATOR,
PORTAM HANC POSUIT ANNO DOMINI 1514.


Latura nordică a bisericii. Precum majoritatea edificiilor din vechime, clădirea este corect orientată, cu altarul către răsărit. În 1901, Petri Mór o include printre clădirile monument descrise în „Monografia comitatului Sălaj”.

Clopotniţa cu foişor, realizată integral din lemn.

Ferestrele de pe latura sudică au forme diferite. Prima seamănă cu o floare de crin.

A doua e încununată cu un trident.

Latura sudică, altar: în formă de lalea?

Fereastra altarului: o roată cu şase spiţe.

Un monument în formă de stâlp funerar unguresc („kopjafa”). Odinioară, mormintele eroilor erau marcate cu suliţele lor, înfipte la căpătâi, obicei păstrat din vremurile păgâne până în prezent în Secuime şi adoptat de comunităţile protestante, care nu folosesc simbolul crucii. Vezi şi cimitirul din Naimon.

Poarta mare este lipită de peretele nordic al clopotniţei.

Turnul din lemn cu foişor, acoperit cu şindrilă. Voi descrie într-o însemnare separată tehnica de construcţie.

Clopotele din Mineu sună în fiecare zi la prânz, pentru a aminti victoria creştinilor conduşi de Iancu de Hunedoara la Belgrad (22 iulie 1456).

.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu